Vieme ako na kučeravé vlasy, ktoré okamžite vzbudia pozornosť u opačného pohlavia.